קהילת Ed.il, המכון הישראלי לחדשנות ע"ר | אבן גבירול 30, Wework תל אביב 

השותפים שלנו

עת הדעת

ליווי מותאם אישית הכולל ליווי טכנולוגי- שעות מתכנת, ליווי מומחה נתונים וייעוץ UX/UI  |  חברת עת הדעת

חבילת למידה דיגיטלית לשימוש בבית הספר בשווי 10,000 שקלים לשנת

תשע"ז   |  חברת עת הדעת

ליווי פדגוגי ותוכני  |  הארגונים מפרש והקרן לעידוד יוזמות חינוכיות

מענק כספי לפיתוח המיזם  

הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות

ליווי מותאם אישית להמשך פיתוח לקראת הפצה מסחרית- המשך ליווי טכנולוגי, חניכה בעבודת הטמעה בבית הספר ואופק להמשך התפתחות מקצועית בחברה |  עת הדעת

חבילת למידה דיגיטלית לשימוש בבית הספר בשווי 10,000 שקלים לשנים תשע"ז-תשע"ח  |  חברת עת הדעת

ליווי פדגוגי ותוכני  |  ארגונים מפרש והקרן לעידוד יוזמות חינוכיות

ליווי בשיווק ופיתוח עסקי  |  אקסלרטור Atobe

מענק כספי לפיתוח המיזם

מפרש

ליווי מותאם אישית להמשך פיתוח לקראת הפצה מסחרית- המשך ליווי טכנולוגי, חניכה בעבודת הטמעה בבית הספר ואופק להמשך התפתחות מקצועית בחברה |  עת הדעת

חבילת למידה דיגיטלית לשימוש בבית הספר בשווי 10,000 שקלים לשנים תשע"ז-תשע"ח  |  חברת עת הדעת

ליווי פדגוגי ותוכני  |  ארגונים מפרש והקרן לעידוד יוזמות חינוכיות

ליווי בשיווק ופיתוח עסקי  |  אקסלרטור Atobe

מענק כספי לפיתוח המיזם